Monthly Archives: Lipiec 2015

Inbound Marketing – co to takiego?

Inbound Marketing – co to takiego?

W ide­al­nym mar­ketingowym świecie to klient prosi przed­siębiorstwo o to, by mieć dostęp do zamieszczanych przez firmę treści, w tym reklam. W ide­al­nym świecie klient jest żywo zain­tere­sowany pro­duk­tem, chce uzyskać jak najwięcej infor­ma­cji na jego temat od pro­du­centa. W rzeczy­wis­tości jed­nak… STOP! W rzeczy­wis­tości może być dokład­nie tak samo!

Read More »