Monthly Archives: Listopad 2015

Nie jedz zupy widelcem – czyli kilka słów o narzędziach w e-marketingu

Nie jedz zupy widelcem – czyli kilka słów o narzędziach w e-marketingu

Mar­ket­ing inter­ne­towy to wbrew pozorom nie proste schematy, tricki, czy łatwe do zaap­likowa­nia manewry przy kom­put­erze. Dzi­ała­nia w e-marketingu to naczy­nia połąc­zone, wszys­tkie są kom­ple­men­tarne. Ale to, że zada­nia w mar­ketingu inter­ne­towym się wza­jem­nie uzu­peł­ni­ają to nie koniec trud­ności. Trzeba też wiedzieć, jak i do czego ich uży­wać. Pod­sta­wowym błę­dem początku­ją­cych mar­keterów, jest bazowanie na jed­nym, źle dos­tosowanym do danego biz­nesu rozwiąza­niu. To trochę tak, jakby jeść […]

Read More »