Author Archives: Wojciech Widzicki

About Wojciech Widzicki

Managing Director Widzicki.com, mózg operacyjny wszystkich projektów. Od 15 lat wspiera działania e–biznesowe na polskim i zagranicznym rynku. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, ustalaniu strategii, a także wdrażaniu nowych narzędzi marketingu internetowego.
Konferencja Big Data Toronto 2017

Konferencja Big Data Toronto 2017

Za mną pierwsza konferencja w Kanadzie. Big Data Toronto 2017 to połączenie trzech tematów: Big Data, IoT (Internet of Things) oraz AI (Artificial Intelligence). Jeszcze przed przyjazdem tematyka ta wydawała mi się bardzo techniczna i niedostępna, jednak po wystąpieniach prelegentów jestem przekonany, że wiedza na te tematy jest nie tylko łatwa do przyswojenia, ale przede […]

Read More »
Google Pingwin nowy porządek

Google Pingwin nowy porządek

Google Pingwin ma kolejną aktualizację. Jej zadaniem jest dbanie o przestrzeganie zakazów dotyczących nieetycznych technik pozycjonowania stron w wyszukiwarce. Najważniejsze zmiany to praca algorytmu w czasie rzeczywistym i dokładniejsza analiza jakości linków prowadzących do serwisu. Dzięki temu możemy oczekiwać bardzo dynamicznych zmian w wynikach wyszukiwania Google. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą nowy Google Pingwin? […]

Read More »
Nie jedz zupy widelcem – czyli kilka słów o narzędziach w e-marketingu

Nie jedz zupy widelcem – czyli kilka słów o narzędziach w e-marketingu

Mar­ket­ing inter­ne­towy to wbrew pozorom nie proste schematy, tricki, czy łatwe do zaap­likowa­nia manewry przy kom­put­erze. Dzi­ała­nia w e-marketingu to naczy­nia połąc­zone, wszys­tkie są kom­ple­men­tarne. Ale to, że zada­nia w mar­ketingu inter­ne­towym się wza­jem­nie uzu­peł­ni­ają to nie koniec trud­ności. Trzeba też wiedzieć, jak i do czego ich uży­wać. Pod­sta­wowym błę­dem początku­ją­cych mar­keterów, jest bazowanie na jed­nym, źle dos­tosowanym do danego biz­nesu rozwiąza­niu. To trochę tak, jakby jeść […]

Read More »
Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Z per­spek­tywy czasu, to co w mar­ketingu robil­iśmy parę lat temu, było banal­nie proste. Niewiele danych, mało zmi­en­nych, ogranic­zone źródła infor­ma­cji, na których bazowal­iśmy. Dziś, liczba danych, które należy brać pod uwagę, przy budowa­niu strate­gii komu­nikacji jest ogromna. Infor­ma­cje o naszej grupie docelowej są płynne, wielość sposobów ewalu­acji naszych wyników jest ogromna. Jak się w tym nie pogu­bić? Najlepiej już na etapie planowa­nia […]

Read More »