Przygotowanie strategii analitycznej i jej wdrożenie