Big Data For Big Impact – Światowy Dzień Telekomunikacji

Big Data For Big Impact – Światowy Dzień Telekomunikacji

Dziś, 17 maja obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego i Telekomunikacji. Obchody święta trwają już od marca, jednak ich kulminacja przypada właśnie na połowę maja. Hasło tegorocznej imprezy to „Big Data For Impact”. Święto w tym roku ma na celu uświadomić przedsiębiorcom korzyści jakie wynikają z dobrego wykorzystywania informacji, a także uświadomić im, że Big Data napędza ekonomię, gospodarkę i biznes. 

Big Data For Impact

Od 11 lat w Polsce, z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji organizowane są konferencje, technologiczne debaty, dotyczące nowoczesnych technologii, czy informatyki społecznej. Wydarzenia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W tym roku obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego odbywają się pod hasłem: Big Data For Impact. W związku z tym wszystkie zorganizowane wydarzenia dotykać będą tematyki uproszczonego dostępu do informacji, ich gromadzenia i przetwarzania, a także konsekwencji i szans wynikających z posługiwania się danymi w Internecie.

Big Data: Szansa czy zagrożenie?

Temat Big Data nie powinien być obcy żadnemu przedsiębiorcy. Big Data to po prostu różnorodne zbiory danych osobowych, wykorzystywane przez analityków w celach komercyjnych. Firmy gromadzą informacje o swoich potencjalnych klientach, a na podstawie zebranych danych wyciągają wnioski, które aplikują w dalszych etapach pracy. Dobrze zarządzane informacje pozwalają na kreowanie zachowań konsumenckich, a także na konstruowanie profilu odbiorcy produktów i usług. Ponadto, dzięki praktycznemu zastosowaniu Big Data przedsiębiorca może dużo sprawniej poruszać się w swoim biznesowym środowisku. Dzięki temu dokonuje trafniejszych decyzji strategicznych, a nawet przewiduje działania konkurencji. Musimy jednak pamiętać, że Big Data niesie ze sobą również zagrożenia. Najpoważniejsze z nich to ingerowanie w prywatność i nieustanne monitorowanie użytkowników, zmniejszenie konkurencji i zmonopolizowanie danego sektora, przez firmy posiadające największe bazy danych, a co za tym idzie – zwiększenie cen usług i produktów.

Historia Obchodów

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony rezolucją ONZ, po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie w 2005 roku. Wcześniej, 17 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Telekomunikacji, upamiętniający powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w 1865 roku. Chcąc pogodzić oba święta, przedstawiciele Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego podczas konferencji w 2006 roku postanowili połączyć oba wydarzenia i 17 maja obchodzić jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (dziś obie nazwy ‑ ŚDTiSI i ŚDSI  – są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie).

Obchody ŚDTiSI 2017

W tym roku z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie odbędzie się konferencja nawiązująca do tematyki Big Data: „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”. Oprócz tego, również w Warszawie, w Klubie Bankowca odbędzie się oficjalna Wielka Gala, z okazji tegorocznych obchodów Święta.

Więcej informacji odnośnie dzisiejszego święta na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: http://www.sdsi.pti.org.pl/

 

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz